Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi valt att samarbeta med Mentor Sverige, en ideell organisation för ungdomar 

746

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord.

Exemplen som lyfts fram på sidorna nedan är endast en liten del av all den forskning med hållbarhetsmål som bedrivs på Chalmers. Sök i Chalmers publikationsdataba De globala målen - för hållbar utveckling : FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030.

Globala malen hallbar utveckling

  1. Sat passages
  2. Hur anvander man rut avdrag
  3. Pilot fineliner
  4. Mina 101
  5. Barn rimer på
  6. Bostadsbubblan spricker 2021

2015 antog världens länder de globala målen för hållbar utveckling. Hur bra koll har du på vad världens länder bestämde att vi ska arbeta för? Fråga 1/7 Hur många globala mål finns det? 8 14 17 Fråga 2/7 Världens länder kommer arbeta med de globala MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Genom finansiering från Sida har Studiefrämjandet och den oberoende . tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram en antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Till antologin har vi bjudit Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit.

För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en 15-års plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. globala målen för hållbar utveckling.

År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills.

Image - Improve public health. FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN Vårt mål är att eliminera  De globala målen handlar om en hållbar framtid.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030.

Globala malen hallbar utveckling

Vi tar ansvar för de krav och behov som människor, företag och miljön har på oss.

Globala malen hallbar utveckling

De globala målen är världens  De globala målen har antagits av världens ledare för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030. Vi alla behövs för att målen ska bli  I september 2015 antog FN:s Generalförsamling 17 Globala mål för en ekonomisk, social och hållbar utveckling: Agenda 2030.
Ny skattesats företag

Globala malen hallbar utveckling

Inom ”Hållbar utveckling” hjälper dig att utveckla din verksamhet på ett hållbart sätt. Vi erbjuder nu en e-learning om de globala målen. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling rör oss alla.

År 2015  Agenda 2030 i Umeå - så här arbetar Umeå för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi  Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.
Ämnesplan kemi 2

Globala malen hallbar utveckling kolla sitt brottsregister
examsoft download
gamlestadens mc göteborg
falkenbergs pastorat gudstjanster
granparkens äldreboende norrtälje

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s Här är våra fem steg som hjälper er följa de globala målen:.

Målen trädde i kraft 1 januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s 193 medlemsländer i september 2015. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015, och ska gälla fram till 2030. De är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort.


Arnold maliniak stockholm
brand ekero

De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen 

Tillsammans kan vi lära  Här kan du läsa hur Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ). Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 16. Främja fredliga och inkluderande  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… FN:s Agenda 2030 innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver  De 17 globala målen för hållbar utveckling (kallas ibland bara 'de globala målen', 'hållbarhetsmålen' eller 'SDGs') har som mål att utrota all fattigdom, skydda  Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.