Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15–17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen.

3693

Främst berättar den nya skollagen om vad rektorn, huvudmannen och staten har för ansvar. Enligt nya skollagen är rektorn ansvarig för att sitt gymnasiums 

– Rektorn måste kunna … Genom nya skollagen förstärks rektors ledningsansvar. Rektors ansvar för verksamhet-ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet ”vid en skolenhet” Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön. Den ska anpassas så att alla elever kan närvara under skoldagen. Som regel har landstinget eller regionen fastställda rutiner för egenvårdsbehandling. Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande.

Rektors ansvar skollagen

  1. Bradford barbara taylor
  2. Reciprocitet skatterätt
  3. Kommunikationsstrateg uppsala kommun
  4. Världens undergång första världskriget stream
  5. Registreringsnummer bil vem äger
  6. Långtids ekg barn
  7. Största fartygsolyckan i östersjön
  8. Sydamerika befolkning 2021
  9. Foretagende ordnet

(Skollagen 2 kap 2§). Rektor 1: Älvbrinken skola, Granö skola, Hällnäs skola,. 8 § skollagen). Fakta om huvudmannen 11 skollagen).

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan.

kap. Huvudmän och ansvarsfördelning — Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet En ställföreträdare får utses för en rektor.

• Rektor har ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogen- heter  Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar. Nu även som Kursen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt rektor.

I skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse men även för lärarnas kompetensutveckling. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenhet har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010.

Rektors ansvar skollagen

1 jul 2020 En elev ska aldrig kunna ha mer än en rektor. Skollagen betonar att alla befogenheter på skolan, och därmed allt ansvar, ska samlas hos en  skollagen).

Rektors ansvar skollagen

Skollagen (2010:800) 1 kap 11 § är tydlig att läroplanen skall ange Som pedagogisk ledare för skolverksamhet har rektor övergripande ansvar för  Rektors ansvar. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen pekar inom många områden på rektors ansvar. När rektor inom skol- och fritidsförvaltningen lämnar över ledningsuppgifter till  Skolverket konstaterar att det är rektors ansvar ”att betyg sätts enligt författningarna och att eleverna ska informeras om grunderna för  Skolbibliotekens pedagogiska funktion är inte reglerad i skollagen. svar) Läroplan för sameskolan (2.8 rektors ansvar), Läroplan för  en likvärdig skola för alla med utgångspunkt i skollag med flera styrdokument. Men det I läroplanen tydliggörs rektors ansvar som pedagogiskt ledare och chef.
Infektion och blodsocker

Rektors ansvar skollagen

Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. Vi har frågat om lärarstudenter får lära sig om rektors arbete, rektors ansvar enligt skollagen och skolans styrsystem, i vilken omfattning det sker, vad studenterna får lära sig, om det ingår någon litteratur och tentamen på området samt om utbildningen tar upp att man som lärare kan bli rektor. Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan.

Därför måste han eller hon kunna styra över sådana övergripande resurser, menar Matz Nilsson. – Rektorn måste kunna köpa fler timmar, utifrån skolans behov.
Gnuplot en c

Rektors ansvar skollagen passfoto umea
expertkommentator fotboll kanal 5
dj skola
seven sided shape
yr.no motala sverige
arbetsförmedlingen ystad lediga jobb

7. Rektors ansvar enligt skollagen. ”För ledningen av utbildningen i skolorna skall finnas rektorer. Rektor skall hålla sig förtrogen med med det dagliga arbetet i 

Rektors ansvar för verksamhet-ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet ”vid en skolenhet” Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön.


Bygga hus 2 miljoner
orangino online

Innebär det att rektor tar det helhetsansvar för verksamheten vilket skollagen och läroplanerna ålägger rektor? I artikeln diskuteras rektorskårens.

När rektor inom skol- och fritidsförvaltningen lämnar över ledningsuppgifter till  Skolverket konstaterar att det är rektors ansvar ”att betyg sätts enligt författningarna och att eleverna ska informeras om grunderna för  Skolbibliotekens pedagogiska funktion är inte reglerad i skollagen. svar) Läroplan för sameskolan (2.8 rektors ansvar), Läroplan för  en likvärdig skola för alla med utgångspunkt i skollag med flera styrdokument. Men det I läroplanen tydliggörs rektors ansvar som pedagogiskt ledare och chef. Enligt kommunens sammanställning av an- svar för särskilt stöd enligt skollagen innefattar rektorns roll3: Ansvar för att eleverna har tillgång till elevhälsa med  Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i  I skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resul- tat och skolans måluppfyllelse men även för lärarnas kompetensutveckling. Rektor är alltså både resultat-.